Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับการพัฒนา ประจำปี 2556

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับการพัฒนา ประจำปี 2556

  วันที่  2  เมษายน  2556  ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เป็นประธานเปิดงานวันสมเ...

ร้านกาแฟ Coffee park เปิดให้บริการแล้ว

ร้านกาแฟ Coffee park เปิดให้บริการแล้ว

Coffee Park เปิดแล้ววันนี้ ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม .. มาอุดหนุนกันเยอะๆะคะ 

ร้านดอกไม้ อารดาดีไซน์ เปิดให้บริการสาขาใหม่ ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม

ร้านดอกไม้ อารดาดีไซน์ เปิดให้บริการสาขาใหม่ ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม

                       ร้านดอกไม้ อารดา รับจัดช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้า พวงหรีดดอกไม้...

ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดบริการแล้ว

ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดบริการแล้ว

เปิดบริการแล้ววันนี้  ขอเชิญ....ทุกท่าน ไม่ว่าท่านที่อยู่ทางซ้ายของเรา หรือทางขวา ข้างหน้า...

 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม ได้จัดให้มีพิธีแจกวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรม เรื่อง “การพัฒนาโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม ได้จัดให้มีพิธีแจกวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรม เรื่อง “การพัฒนาโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม...

โครงการ “ก้าวสู่อาเซียนกับภาษาอังกฤษง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน”

โครงการ “ก้าวสู่อาเซียนกับภาษาอังกฤษง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน”

    ห้องสมุดอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาฯ ได้จัดโครงการ “ก้าวสู่อาเซียนกับภาษาอังกฤษง่าย ๆ...

การบรรยายวิชาการ เรื่อง “เราจะรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ อย่างไร” โดย ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

การบรรยายวิชาการ เรื่อง “เราจะรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ อย่างไร” โดย ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม...

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

เมื่อวันเสาร์ที่ 12  มกราคม 2556 ที่ผ่านมา อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม...

 • อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม มีร้านค้าเปิดจำหน่ายสินค้าดอยคำ,สินค้าภัทรพัฒน์

  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม มีร้านค้าเปิดจำหน่ายสินค้าดอยคำ,สินค้าภัทรพัฒน์

 • เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับการพัฒนา ประจำปี 2556

  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับการพัฒนา ประจำปี 2556

 • ร้านกาแฟ Coffee park เปิดให้บริการแล้ว

  ร้านกาแฟ Coffee park เปิดให้บริการแล้ว

 • ร้านดอกไม้ อารดาดีไซน์ เปิดให้บริการสาขาใหม่ ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม

  ร้านดอกไม้ อารดาดีไซน์ เปิดให้บริการสาขาใหม่ ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดบริการแล้ว

  ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดบริการแล้ว

 • อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม ได้จัดให้มีพิธีแจกวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรม เรื่อง “การพัฒนาโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม

  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม ได้จัดให้มีพิธีแจกวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรม เรื่อง...

 • โครงการ “ก้าวสู่อาเซียนกับภาษาอังกฤษง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน”

  โครงการ “ก้าวสู่อาเซียนกับภาษาอังกฤษง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน”

 • การบรรยายวิชาการ เรื่อง “เราจะรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ อย่างไร” โดย ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

  การบรรยายวิชาการ เรื่อง “เราจะรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ อย่างไร” โดย ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

 • อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับการพัฒนา เมื่อวันที่  2 -6  เมษายน  ที่ผ่านมา  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม ...
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเล่นหมากล้อม” โดยมี คุณสุรพล อินทรเทศ เมื่อวันอังคารที่ 12  มีนาคม  2556 ที่ผ่านมา  ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม...
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับเยาวชน เรื่อง “การทำขนมเค้กหน้านิ่ม”   เมื่อวันศุกร์ที่ 19  เมษายน 2556 ที่ผ่านมา อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม...
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “ศิลปะป้องกันตัวแบบไอคิโด้ผสมผสานมวยไทย สำหรับเยาวชน ”  วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม...
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เมนู “การทำพิซซ่า” โดย อาจารย์เพ็ญพักตร์ แกล้วเดชศรี เมื่อพฤหัสบดีที่  14  มีนาคม  2556 ที่ผ่านมา  ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม...
อบรมหลักสูตรระยะสั้น"การทำพระรามลงสรง"              มื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา...
คุ๊กกี้ 4 รส เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน  2556  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม...
“การใช้โปรแกรม PHOTO SHOP”                     เมื่อวันพุธที่  8  พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา...
“เมนูอาหารเจ” เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน  2556  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม...
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การตัดต่อผ้าแบบ แฟนซี (ควิลท์)” โดยมี คุณปะพิมพ์ชิสา สงค์อยู่ เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐม...
“เมนูเห็ดเพื่อสุขภาพ” เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน  2556  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม...
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำปั้นขลิบไส้ปลา สาคูไส้ปลา” โดยมี อาจารย์ เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐม...