Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556  ที่ผ่านมา โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน 187 คน ได้มาศึกษาดูงานและฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 4 ฐาน 1.พับผ้าขนหนูเป็นตัวนก 2.การทำการบูรหอม 3. พับแมลงแฟนซี  4.ขนมปุ้ยฝ้าย ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก 

 

โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เยี่ยมชมรอบๆ โครงการ

 

โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เข้าฝึกอาชีพตามฐานต่าง ๆ

 

โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มอบของที่ระลึกแก่โครงการ