• product
  • service2
  • busket
  • coffee-banner
  • scb-banner

สินค้าและโปรโมชั่น

โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556  ที่ผ่านมา โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน 187 คน ได้มาศึกษาดูงานและฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 4 ฐาน 1.พับผ้าขนหนูเป็นตัวนก 2.การทำการบูรหอม 3. พับแมลงแฟนซี  4.ขนมปุ้ยฝ้าย ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก 

vichakan20-8-56po4Custom

vichakan20-8-56p10 Custom

vichakan20-8-56p13 Custom

โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เยี่ยมชมรอบ ๆ โครงการ

vichakan20-8-56p17 Custom

vichakan20-8-56p15 Custom

โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เข้าฝึกอาชีพตามฐานต่าง ๆ

vichakan20-8-56p22 Custom

โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มอบของที่ระลึกแก่โครงการ