ภาพบรรยากาศงานประชุมสัมนา วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพบรรยากาศงานประชุมสัมนา วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

IMG 3254

IMG 3255

IMG 3257

IMG 3258