ภาพบรรยากาศพิธ๊ฉลองมงคลสมรส

ภาพบรรยากาศพิธ๊ฉลองมงคลสมรส วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารปฐมสัมมาคารโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐม

IMG 3382

IMG 3383

IMG 3400IMG 3404