ภาพบรรยากาศพิธีฉลองมงคลสมรส วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560

ภาพบรรยากาศพิธีฉลองมงคลสมรส วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม(ฉลองเที่ยง)

IMG 4418

IMG 4427

IMG 4428

IMG 4435