ภาพบรรยากาศพิธีฉลองมงคลสมรส วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560

ภาพบรรยากาศพิธีฉลองมงคลสมรส วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม (ฉลองเย็น)

IMG 4441

IMG 4447

IMG 4449

IMG 4451