ภาพบรรยากาศพิธีฉลองมงคลสมรส วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

ภาพบรรยากาศพิธีฉลองมงคลสมรส วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 

IMG 4464

IMG 4470

IMG 4485

IMG 4508

IMG 4511