ภาพบรรยากาศพิธีฉลองมงคลสมรส วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560

ภาพบรรยากาศพิธีฉลองมงคลสมรส วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

IMG 4549

IMG 4542

IMG 4546

IMG 4553