ภาพบรรยากาศพิธีฉลองมงคลสมรส วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560

ภาพบรรยากาศพิธีฉลองมงคลสมรส วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

IMG 4571

IMG 4563

IMG 4581

IMG 4584