ภาพบรรยากาศพิธีฉลองมงคลสมรส วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560

ภาพบรรยากาศพิธีฉลองมงคลสมรส วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

IMG 4768

IMG 4765

IMG 4763

IMG 4770