ภาพบรรยากาศพิธีฉลองมงคลสมรส วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2560

ภาพบรรยากาศพิธีฉลองมงคลสมรส วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

IMG 5683

IMG 5685

IMG 5687

IMG 5691