ภาพบรรยากาศพิธีฉลองมงคลสมรส วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2560

ภาพบรรยากาศพิธีฉลองมงคลสมรส วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

IMG 5742

IMG 5732

IMG 5741

IMG 5734