"ปลูก ปรุง แปรรูป ออกกำลังกาย" รวมพลังสานใจเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม

ภาพบรรยากาศงาน"ปลูก ปรุง แปรรูป ออกกำลังกาย" รวมพลังสานใจเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม ณ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 อาคารปฐมสัมมาคาร

โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมจัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วงงานประมาณ 550 ท่าน

23473065 1689885734364107 7374106574872171775 n

23517629 1689885484364132 3998061900065615919 n

23517803 1689885641030783 6463804681986824126 n

23561353 1689885577697456 5216309105241894033 n