งานอบรมสัมมนา scg เรื่อง แนวโน้วตลาดวัสดุก่อสร้างในยุค “Digital”วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 100 ท่าน

งานอบรมสัมมนา scg เรื่อง แนวโน้วตลาดวัสดุก่อสร้างในยุค “Digital”วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 100 ท่านวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 100 ท่าน

IMG 7791

IMG 7793

IMG 7796