พิธีฉลองมงคลสมรส วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

พิธีฉลองมงคลสมรส วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยมีแขกเข้าร่วมงานประมาณ 600 ท่าน

 

S 37249030

S 37249031

S 37249032