พิธีมงคลสมรสและฉลองมงคลสมรส

พิธีมงคลสมรสและฉลองมงคลสมรส วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2551 ณ ปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 600 ท่าน

S 44187651

S 44187652

S 44187653

S 44187654