พิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่างคุณ ชุติมา กับ คุณชนนที

พิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่างคุณ ชุติมา กับ คุณชนนที วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 320 ท่านS 45309958

S 45309957

S 45309956