การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับปนะเทศ (ส่วนภูมิภาค)

การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับปนะเทศ (ส่วนภูมิภาค)ในวันศุกร์ที่17 สิงหาคม 2561 จักขึ้นโดย ศาลจังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 250 ท่าน

S 52109316

S 52109317

S 52109318