พิธีฉลองมงคลสมรสวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

พิธีฉลองมงคลสมรสวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนคนปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 350 ท่าน

S 52412419

S 52412420

S 52412421