พิธีฉลองมงคลสมรสวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

พิธีฉลองมงคลสมรสวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนคนปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 650 ท่าน

S 52494340

S 52494341

S 52494342