อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา
ที่อยู่:
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา
ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
ประเทศไทย
โทรศัพท์:
034 - 109682