• หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสาร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานตู้ปลอดเชื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนเลือด และแผ่นถ่ายภาพและแปลสัญญาณดิจิตอลพร้อมระบบ แก่โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19