พิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่างคุณแมวกับคุณแมน

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 พิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่างคุณแมวกับคุณแมน

ณ อาคารปฐมสัมมาคารโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยมีแขกเข้าร่วมงาน450 ท่าน

IMG 0300

IMG 0298

IMG 0302

IMG 0304