สำนักงานเทศบาลนครปฐม ได้จัดงานวัน ครู

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานเทศบาลนครปฐม ได้จัดงานวัน ครู ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 600 ท่าน

IMG 0307

IMG 0314

IMG 0316