พิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่างคุณบีมและคุณแมน

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 พิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่างคุณบีมและคุณแมน ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยมีแขกเข้าร่วมงาน 600 ท่าน

IMG 0347

IMG 0344

IMG 0355