งานลาอุปสมบท คุณธาดา ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 งานลาอุปสมบท คุณธาดา ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 600 ท่าน

IMG 0423

IMG 0424

IMG 0425

IMG 0426