สำนักงานสรรพากรภาค 6 ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร รู้ลึก รู้จริง กฏหมายภาษี

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 สำนักงานสรรพากรภาค 6 ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร รู้ลึก รู้จริง กฏหมายภาษี ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 350 ท่าน

IMG 0430

IMG 0431

IMG 0432

IMG 0434