สำนักงานสรรพากรภาค 6 ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร รู้ลึก รู้จริง กฏหมายภาษี

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 สำนักงานสรรพากรภาค 6 ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร รู้ลึก รู้จริง กฏหมายภาษี ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐมโดยมีผู้เข้าร่วมงาน 350 ท่าน 

IMG 0441

IMG 0442

IMG 0444

IMG 0445